Sisteme de conducte

section-d2a65d9

Un sistem de conducte constă din țevi, fitinguri, pompe, stații de alimentare, instalații de depozitare conectate la conductă, structuri de admisie și ieșire, debitmetre și alți senzori, echipamente de control automat, inclusiv calculatoare și un sistem de comunicații.

Oferta noastră include:

  • Execuția, reabilitarea sau punerea în siguranță a conductelor de transport gaze naturale cu diametre de până la 1200 mm;
  • Execuția sau reabilitarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie închise, precum și instalații aferente activității de producere/stocare biogaz/biometan ce funcţionează în regim de înaltă presiune, instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
  • Execuția sau reabilitarea conductelor de alimentare din amonte şi a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării de gaze naturale;
  • Execuția stațiilor de reglare – măsurare gaze naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
  • Execuția stațiilor de injecţie ape de zăcământ;
  • Execuția instalațiilor conexe pentru stațiile de comprimare gaze naturale;
  • Execuția nodurilor tehnologice;
  • Execuția subtraversărilor de ape și căi de comunicații cu conducte de gaze naturale, în tub de protecție sau lestate, ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
  • Execuția de rețele de apă și canalizare în intravilanul sau extravilanul localităților.